-

1 vastus

-
Tere! Jah, ehitise ülevaatuse akt koostatakse taasesitatavas vormis ja allkirjastatakse. Hilisemate vaidluste vältimiseks aktis on kajastatud fotod kõikidest tarinditest. Olemasolevatele pragudele paigaldatakse ka majakad?
...