-

1 vastus

-
Tere! Seismograafi paigaldus majavundamendile lubab jälgida ja mõõta milline vibratsioon on erineval kaugusel lõhkamisest, selle järgi võib reguleerida ja analiseerida laengute suurust olemasoleva pae lõhkamiseks. Juhul kui hoone saab kahjustusi, siis ehitja igal juhul seda hüvitab vaatamata seismograafi näitudele.
...