1 vastus

-
Lõhkamisega tehakse ainult peatrassi kraave, krundipiirile paigaldakse liitumispukt, krundisisesed torustikud  liitumispunktist majani krundiomanikud ehitavad ise, kuidas ehiteda on nende valik
...