1 vastus

-
Antud projekt hõlmab ligikaudu 350 kinnistu omaniku kaasamist. Enamjaolt saadetakse teavitus ehitisregistri alusel kinnistute omanike e-postile. Mõnel juhul ka füüsilise kirjana.
Esmase tagasi-side saamiseks jagati teatis lõhketööde taotleja poolt ka lõhketööde ohualasse jäävatele hoonete postkastidesse ning infot jagati valla meediakanalites.
Lõhkematerjaliseaduse kohaselt on elanikel arvamuse avaldamiseks 5 tööpäeva. Tulenevalt antud projekti mastaabist on võimalik arvamust avaldada 30. aprillini. Seejuures on tähtis ehitajapoolne senisest ulatuslikum ja põhjalikum elanike informeerimine. Kuna COVID-19 viiruse leviku tõttu ei saa korraldada täiendavaid rahva-koosolekuid siis toimub infovahetus peamiselt veebipõhiselt.
Elanike küsimustele vastamiseks on Findesk OÜ kodulehele lisatud ka KKK rubriik, kus on võimalik lugeda varasemalt esitatud küsimusi ja esitada oma küsimused ka otse projekti teostajale.
...