1 vastus

-
Lõhkamise hetkel võib olla vajalik elektriliinide võrgust välja lülitamine. Kraavide rajamisel pole maa-alused tehnovõrgud ehitaja jaoks midagi erakordset. Liine on võimalik ajutiselt ümber tõsta. Lisaks on ehitajal olemas kompetents parandada kahjustused. Kahjustuste likvideerimise kulud katab kahjustuste tekitaja.
Kui tehnovõrke pole võimalik ümber paigutada, siis peab kasutama lõhketööde asemel roksonit.
...