1 vastus

-
Tööde täpset ajakava pole hetkeseisuga võimalik kindlaks määrata. Iga lõigu lõhkamise ohualasse jäävate hoonete omanikke teavitatakse mõistliku aja jooksul (võimalikult vara, kuid eelduslikult vähemalt 5 päeva enne tööde teostamist).
Tööde teostaja teeb kõik endast oleneva, et hoida asjaosalisi tööde käiguga kursis. Lõhketöid teostatakse eelnevalt kinnitatud aegadel.
...