1 vastus

-
Lõhatakse lõikude kaupa. Iga lõigu lõhkamisel määratakse eraldi ohuala. Lõhkamise hetke all on eelkõige mõeldud momenti, mil initseeritakse lõhkelaengud. Samuti ei tohi tööde alas viibida lõhkeaine laadimise ja lõhkevõrgu ühendamise ajal. Antud töödele kuluv aeg on hinnanguliselt 30 minutit kuni 1 tund. Muul ajal liikumist ei piirata. Lõhkamise hetkel võib viibida ohualas asuva eluhoone sees.
...