1 vastus

-
Enne ja pärast lõhketöid dokumenteeritakse hoonete seisukord. Juhul, kui varale on lõhkamisest tekitatud kahju, siis kahju hüvitab ehitaja.
...