1 vastus

-
Lõhketööde kavandmisel on arvestatud ümbritsevat keskkonda. Olenevalt hoonete kaugusest kasutatakse piisavalt väikseid laenguid, et välistada võimalik kahju hoonetele. Maksimaalsed laengud olenevalt kaugusest hooneni on ka seadusega  sätestatud majandus- ja taristuministri 08.09.2017 määruses nr 49 „Lõhkematerjali kasutamise ja hävitamise nõuded“  ja selle lisas. Näiteks kaugusel 10 meetrit on maksimaalne lõhatav laengu mass 1kg. Seeläbi on tagatud, et lõhatavatel laengutel on vaid lokaalselt paekivi murendav mõju ja majadeni leviv vibratsioon ei ole kahjustava toimega.
...