1 vastus

-
Ka ainult roksonite kasutamist on ühe alternatiivina kaalutud. Roksoni kasutamise vastuargumendiks on antud alas esinev tugev, kuni väga tugev paekivi, mille piikamine on raskendatud. Kui lõhketöödega on vibratsioon ja müra hetkeline, siis roksoniga töötades oleks müra ja vibratsioon küll mõnevõrra väiksem, kuid tööpäeva ulatuses pidev ja ehitustööd kestaksid oluliselt kauem.
...