1 vastus

-
Tean, et tekkis palju küsimusi peale teavituste saamist,
Tahan anda seletusi planeeritut lõhkamistöödest Laulasmaal, kuidas see toimib.
Enne tööde alustamist tehakse ülevaade ja pildistamine ohutsoonis olevate ehitistest, hinnatakse ja fikseeritakse nende seisundit.
Korraga lõhatakse umbes 30 kuni 50 jooksvameetrit kaevikut, esialgu kooritakse maha pinnas, siis paesse puuritakse augud lõkemoona paigaldamiseks, kaitstakse elektrikaablid ja võimalusel veetorud, elekter lülitakse välja, lõhkamisala kaetakse kaitsemattidega. Lõhkamine teostatakse väikse laengutega mis lõhkevad järjest millisekundise vahega, need vahed lubavad vältida suurt lõhkelainet, seeria kestab  3-5 sekundit. Sel ajal ohutsoonis väljas ei tohi olla imnimesi (hoone sees võivad olla), peale kaitsemattide mahavõtmist, hinnatakse elektrikaablite ja veetorude korrasolekut, vajadusel remonditakse( remondibriigadid on valmisolekul), seejärel teostatakse ehitiste ülevaatus ja kui omavad kohta vigastused, tehakse protokol kus fikseeritakse lõhkamisest tekkinud kahjum, mida hüvitab ehitaja.
Majandus- ja taristuministri 08.09.2017 määrus nr 49 „Lõhkematerjali kasutamise ja hävitamise nõuded lubab, sõltuvuses laengu kogusest, teostada lõhkamist  alates 0,5 meetri kaugusel hoonest, nii et on olemas normid mis reguleerivad ohutu lõhkamist, kauguste tabel on lisatut.

OHUALA JA OHUTUTE LAENGUTE MÄÄRAMINE

Laengu kaugus objektist (m)     Lubatud momentlaengu mass (kg)

...............................................................................................................................................
                                                             Kahjustuskoefitsiendid
                                               0,007     0,015     0,03     0,06     0,12     0,24     0,48
.................................................................................................................................................
0,5                                                                                  0,02     0,04     0,08     0,16
1                                            0,007     0,015     0,03     0,06     0, 12     0,24     0,48
2                                            0,025     0,05       0,09     0,20      0,40     0,7       1,4
3                                            0,040     0,08       0,16     0,33      0,65     1,3       2,6
4                                            0,06       0,12       0,25     0,50      1,0       2,0       4,0
5                                            0,09       0,18       0,36     0,73      1,4       2,8       5,6
6                                            0,12       0,23       0,47     0,95      1,9       3,8       7,2
7                                            0,14       0,27       0,57     1,15      2,3       4,6       9,2
8                                            0,18       0,36       0,72     1,45      2,9       5,8     11,6
9                                            0,20       0,42       0,85     1,70      3,4       6,8     13,6
10                                          0,25       0,50       1,0        2,0       4,0       8,0     16,0
12                                          0,3         0,6         1,3        2,5       5,2     10,5      21
14                                          0,4         0,8         1,6        3,2       6,4     13,0      26
16                                          0,5         1,0         2,0        3,9       7,8     15,5      31
18                                          0,6         1,2         2,4        4,7       9,4     19         38
20                                          0,7         1,4         2,8        5,6      11        22        44
25                                          1,0         2,0         4,0        8,0      16        32        64
30                                          1,3         2,6         5,2      10,4      21        42        84
35                                          1,6         3,2         6,5      13         26        52        104
40                                          2,0         4,0         8,0      16         32        64        128
45                                          2,4         4,8         9,5      19         38        76        152
50                                          2,8         6,5        11        22          44       88        176
     
Kahjustuskoefitsiendi suuruse korral:
0,03 — mingeid pragusid ja kahjustusi ei teki;
0,06 — vôivad tekkida peened praod ja lahtiste krohvitükkide pudenemine; 0,12 — tekivad praod seintes ja lagedes;
0,48 -- tekivad suured praod, vôib esineda müüritise purunemist.

ttps://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1120/9201/7004/MKM_08092017_m49_lisa.pdf
...